Sådan kan det hjælpe dig

Hvad er hypnoseterapi

Med hypnose er det muligt at ændre følelsesmønstre, tilstande og vaner, som man har opbygget igennem sit liv.

Det sker ved at ændre den opfattelse man bevidst eller ubevidst har, af de erfaringer man har gjort sig.

Hypnotisøren guider processen og leder klienten hen mod egne ressourcer. Forandringer hos klienten opstår gennem indsigter, nye oplevelser og nye perspektiver.

Hypnoseterapi opsøges af alle typer mennesker som ønsker hjælp til at blive fri af dårlige vaner eller andre problemer i tanke, følelser og adfærd, der hindrer dem i at leve frit og med den livskvalitet de ønsker.

Følelser, tanker, adfærd og symptomer uden fysisk årsag

Listen over hvad hypnoseterapi kan hjælpe med er lang og det kan synes lidt utroligt, at man ved noget om alt det. Men helt kort så kan de fleste mentale, psykiske og adfærdsmæssige problemer forandres ved, at skabe ændringer i følelser, tanker og vaner. Det er der hypnoseterapeutens speciale ligger. Du kan se hvad jeg kan hjælpe med her.

Værd at vide før hypnosen

Hypnose er kort fortalt en tilstand af koncentreret opmærksomhed, hvor man er åben for at følge forslag.

Alle konsultationer indledes med en grundig samtale, hvor du for en lille introduktion til hvad hypnose er, hvor vi taler om det du ønsker at forandre og hvor vi, når du er tryg ved det, laver hypnosen.

Du mister ikke kontrollen under hypnose, og du er ikke under en andens magt. Du er 100% ved bevidsthed hele tiden. Du behøver heller ikke tro på det før det virker. Her er plads til skepsis. Så længe du bare følger instruktionerne, så virker det.

Hypnosen er i sig selv dybt afslappende. Ud over suggestioner bruger jeg metoder fra kognitiv terapi, neuropsykologig, NLP, og Psykological Illusion Model og Essentiel Psykoterapi. Det gør terapien yderst effektiv og bredt anvendelig.

Hvorfor bruger jeg hypnose?

Lige siden vi lå i vores mors mave, har vores underbevidste sind lagret informationer og indtryk fra sanserne. Både gode og dårlige indtryk. Ud fra vores opfattelse af begivenheder og erfaringer, reagerer vores følelser.

Alle indtrykkene genskabes til stadighed af vores hukommelse, og mønstre dannes når noget minder om hinanden. Hjernen elsker mønstre og den forsøger altid at foregribe begivenheders gang ved at forudsige, hvad der kommer til at ske, ud fra det vi allerede har erfaret. Sådan skabes følelser.

Følelserne bliver et slags kompas vi navigerer efter. På godt og ondt og altid ud fra vores egen opfattelse af begivenheder. Ud fra hvad vi forudser, der kommer til at ske. Er disse forudsigelser truende, så oplever man angst eller stress. Det kan også sætte sig som symptomer som smerter, muskelspændinger, hjertebanken eller andet. Allergier hvis det sætter sig i immunforsvaret. Sygdom hvis det står på længe. Er forudsigelserne uretfærdige eller tror vi nogle overskrider vores grænser eller bryder vores regler, så kan det give vrede eller jalousi.

Forudsiger vi ulykkelige udfald, så er det tristheden fylder, eller man holder sig tilbage.

Følelserne kan være så smertefulde og ubærlige, at vi forsøger at aflede os selv eller dulme dem. Det er her afhængighed opstår eller selvskadende adfærd. Hjernen kan her have en forventning om, at den stimulans vi bruger, kan give os glæde. Det sker sjældent i længden, og den smertefulde følelse er der stadig efterfølgende.

Måske er du slet ikke klar over, hvad det er for følelser og forudsigelser, der er på spil i dit sind. Meget foregår ubevidst. Med min faglighed, erfaring og indsigt kan jeg med hypnoseterapien som redskab – sammen med dine refleksioner – hjælpe dig til at se mere klart.

Med hypnoseterapi kan man få fat i roden af de følelser og ændre ens opfattelse af de erfaringer, man har gjort sig og dermed starter en helbredelsesproces sig selv, og det fører til vedvarende ændringer i tanker, følelser og adfærd. Alt sammen ved hjælp af egne ressourcer. Hypnotisøren er din guide i processen.

Følg med
​på Facebook

Følg mig på Facebook og lær mere om hypnoseterapi.

Hypnoseterapi v/Thara Chalotte Fogh

Ryttervej 51, 8450 Hammel

- Find vej med Google Maps

Telefon: 22 17 58 27

E-mail: kontakt@hypnoseterapi-hammel.dk

CVR: 35404309 

Medlem af​