Kom mere i balance med et​

Terapiforløb

Når livet gør ondt eller synes meningsløst og overvældende, kan terapi hjælpe dig til at fungere bedre i hverdagen og højne din livskvalitet.

Hvorfor vælge terapiforløb?

Nogle søger terapi fordi de har udfordringer, som er aktuelle og presserende som f.eks.:

 • Angst
 • Stress
 • Depression
 • Problemer i relationer
 • Afskedigelse
 • At finde sit ståsted i livet
 • Kriser
 • Tab
 • Sygdom
 • Ensomhed

Mens andre kommer med udfordringer som skyldes:

 • En svær opvækst
 • Svigt
 • Manglende støtte
 • Tabt tro på sig selv
 • Et behov for at udvikle sig

Når man har været igennem noget svært eller står over for svære udfordringer, kan man have behov for hjælp til håndtere svære følelser og tanker og at genfinde kontakten med sig selv – Måske i en version 2.0.

Udbyttet af terapien

Langt de fleste oplever efter et terapiforløb hos mig, at komme mere i balance med sig selv.
Det kan for nogle betyde, at der er kommet ro på stress, ulmende vrede eller angst og bekymringer, og for andre betyder det måske, at de finder mod til at stå op for sig selv og sætte grænser. Det er selvfølgelig meget individuelt.


Vi kigger på de blokeringer, der er for trivsel og livsudfoldelse, og arbejder hen imod at regulere de svære følelser og tanker, man bøvler mest med, for at reducere den stress, de skaber i kroppen. Der er mange vej hen til regulering. Lige fra at trække vejret, tillade sig selv pauser og til nye, dybe indsigter i din egen psykologi og i dine styrker og ressourcer.


Igennem indsigt, selvforståelse og andre perspektiver på tingene vokser accept, medfølelse og selvansvarlighed.
Når vi er i balance, er der rum for at genfinde sin kreativitet – altså den hvor man begynder at se muligheder og finder løsninger og svar selv og kan komme videre i livet.

Med eller uden hypnose?

Hypnose er bare et af mange redskaber. Du kan sagtens booke en tid til samtaleterapi uden hypnose.

Min værktøjskasse er fyldt med redskaber til at hjælpe dig på den måde du er tryg ved.

Varighed

Varigheden af forløbet afhænger af problemets omfang, målsætning og af den enkeltes ressourcer og livssituation. Nogle har fået den hånd i ryggen og indsigt, de havde brug for efter et par gange, og for andre er en længere proces nødvendig.


En session varer 1,5 time

Følg med
​på Facebook

Følg mig på Facebook og lær mere om hypnoseterapi.

Hypnoseterapi v/Thara Chalotte Fogh

Ryttervej 51, 8450 Hammel

- Find vej med Google Maps

Telefon: 22 17 58 27

E-mail: kontakt@hypnoseterapi-hammel.dk

CVR: 35404309 

Medlem af​