Depression

Let depressionen med hypnoseterapi

Depression er en lidelse der skal behandles. Ofte kommer depression efter længere tids belastninger, hvor hjernen er blevet udmattet, af alt for mange udfordringer eller spekulationer, der ikke fører til nogen løsning.

Symptomer på depression

Du har med stor sandsynlighed en behandlingskrævende depression, hvis du i mere end 2 uger har haft mindst 2 af følgende symptomer:

  • Følt dig nedtrykt, ulykkelig og trist
  • Haft nedsat energi eller været træt og udmattet
  • Oplever at du har tabt interessen og lysten til ting du plejer at gøre.

Og mindst 2 af disse ledsagesymptomer:

  • Nedsat selvtillid eller selvfølelse (manglende kontakt til egne kvaliteter og grundfølelser)
  • Selvbebrejdelser eller skyldfølelse
  • Tanker om død eller selvmord
  • Koncentrationsbesvær
  • Uro, rastløshed eller hæmning
  • Søvnforstyrrelser
  • Ændring i appetit eller vægt

Er du i tvivl kan din læge stille diagnosen.

Din læge vil måske tilbyde dig medicin for tilstanden, men det er sjældent nok til at sikre, at depressionen ikke kommer igen. Der er en kemisk ubalance i din hjerne, men den er ikke årsagen – snarere et resultat.

Forstå depressionscyklussen

En deprimeret hjerne er en stresset hjerne. Ofte er en depression udløst af nogle belastninger i dit liv, men den er også forstærket af bestemte måder at tænke på og sandsynligvis påvirket af flere faktorer. Det kan være du vender tingene for meget indad, med tanker om at være forkert eller utilstrækkelig. Måske ser du verden meget sort/hvidt og unuanceret og du tenderer sikkert til at gruble meget over fortiden eller fremtidige begivenheder og bruger meget tid i hovedet. Håbløshed og angst kan fylde meget og det kan opleves svært at se løsninger på problemerne.

Du kan starte med at kigge på de grønne pile på figuren herunder.

Alle grublerierne og bekymringerne udmatter hjernen og det påvirker din hjernes REM respons. REM er den lette søvn, hvor vi drømmer. Deprimerede har ofte en urolig REM søvn og får mindre af den dybe, restituerende søvn. Hjernen skelner ikke så meget mellem drømme og virkelighed, så drømmene kan udløse flere stresshormoner i kroppen. Måske oplever du at vågne meget tidligt om morgenen og kan ikke sove igen. Det er pga. stresshormonerne.

Når man ikke har sovet ordentligt er man udmattet og har svært ved at koncentrere sig og svært ved at huske. Man har også svært ved at regulere følelserne, og er måske også for træt eller for overstimuleret til at kunne varetage sine behov. Det genererer igen flere negative tanker og følelser. Måske kan du efterhånden ikke kende dig selv igen. Det er en ret ubærlig og ulykkelig tilstand, som når depressionens mørke skyer hænger over en, kan være svær at se sig ud af. Derfor får mange også tanker om at gøre en ende på sit liv. Depressionen gør, at du har svært ved at tage nye perspektiver på tingene, og derfor også svært ved at finde tilfredsstillende løsninger. Du skal have hjælp til at bryde cirklen. Når depressionen letter vil du opleve, at du kan begynde at se mere klart og nuanceret på tingene, have mere energi og overskud, og så løser tingene sig som oftest alligevel, selv om det i en periode ser håbløst ud.

Depression behandling hypnose og hypnoterapi

Hvad kan der gøres

De sorte cirkler på figuren viser de steder, hvor du med hjælp og støtte fra en terapeut og forhåbentlig også fra dem du omgiver dig med, kan sætte ind for at bryde den onde spiral.

Medicinen som lægen kan ordinere, påvirker de reducerede serotoninniveauer. Det meste af det der gives virker ved at hæmme genoptagelsen af serotonin i hjernen.

Serotonin indgår i din hjernes belønningssystem og forbindes ofte med følelsen af veltilpashed. Det spiller også en rolle i at regulere appetit, søvn, hukommelse og bevægelserne i mave-tarmsystemet og meget andet.

Det er nogle fine mekanismer at pille ved og der er mange bivirkninger. Effekten af det er ikke særlig veldokumenteret. Om du skal tage medicin eller ej er op til dig. For nogle kan det være det der skal til for at kunne begynde at tage nogle skridt hen imod at bryde cirklen.

Sæt gang i din egen serotoninproduktion

En måde du kan få gang i din egen serotoninproduktion, er ved at tage vare på dine behov.
Jeg ved godt at man kan være fristet til at lægge sig med dynen over hovedet, men det vil ikke bedre din situation.

Det første skridt kan være at holde en almindelig døgnrytme. Den søvn du får i løbet af dagen, vil sandsynligvis ikke være af den dybe slags, og du kan få sværere ved at sove om aftenen, så du holder den onde spiral ved lige.

En ordentlig livsstil vil også hjælpe dig. For meget sukker og generel usund kost kan forværre tilstanden, imens en nærende og særlig tryptophanholdig kost vil få serotoninniveauerne op. Rygning og alkohol trækker også i den forkerte retning.

Motion gavner. Særligt gåture i skovområder har vist sig at have en positiv effekt på krop og sind. Der er kun gode bivirkning ved at røre sig. Man sover også bedre om natten og at nå i mål med en rute man har lagt, udløser også serotonin.

Generelt udløser det serotonin når man når i mål med tilfredsstillende opgaver. Terapeutisk tilfredsstillende opgaver har en begyndelse, en midte og en slutning. Når du deprimerer, kører du ofte i ring med uløselige problemer. Et godt sted at starte er med små opgaver, som der er en løsning på. F.eks. at skrive en e-mail eller tilberede et måltid mad.

Virker det alt for meget op ad bakke, kan jeg hjælpe dig med motivationen og forhindringerne med hypnoseterapien.

Terapien kan også hjælpe dig med at afdække de behov, som ikke er mødt hos dig. Mange isolerer sig når de er deprimerede, så der kan være mange emotionelle behov som ikke er mødt. Måske ville du skulle lære nye sociale færdigheder, som en terapeut også kan hjælpe dig med.

Depressive tankegange

Terapien kan også hjælpe dig med at nuancere nogle af de negative tanker, så du igen kan opnå mere klarhed og begynde at tage nye perspektiver på tingene.

Du skal have hjælp til at stoppe med alle bekymringerne og grublerierne.

Ofte misbruger man sin forestillingsevne når man deprimerer. Triste eller dårlige ting bliver katastrofale. Det gør forventningerne til tingenes udfald også. Gode ting der trods alt sker, ses gennem et mørkt og negativt filter, så man slet ikke kan tage det ind.

Du skal have hjælpe til at genfinde livsglæde og mening

Når noget man har bøvlet med længe ikke har løst sig, så kan glæden ved livet udslukkes og tingene kan føles meningsløse.
Hypnoseterapi kan hjælpe dig til mindre stress og til at se nye muligheder og åbninger. Depression kan være som at sidde foran en dør, der er lukket, som man har forsøgt at komme ind ad længe uden succes. At få en anden til at hjælpe med nye perspektiver kan få livsglæden, håbet og fremsynet tilbage, så man igen kan se nye muligheder og får fat i sin egen indre drivkraft og kreativitet.

Klangmassage og depression

For nogle kan det være rigtig svært at gå i terapi og tale om det der trykker en. Jeg har også gode erfaringer med, at klangmassage kan hjælpe krop og hjerne tilbage i balance, så man bedre kan finde løsninger på sine udfordringer.
Det afspænder krop og hjerne meget dybt og løfter sindet og humøret. Læs mere om det her.

Hvilken terapi skal du gå uden om

Terapi som er mere analyserende og kan være meget langvarig, som f.eks. ”hvad sket der der i din barndom, der gjorde at du har det sådan i dag”, kan ske at forværre din depression.

Det er ikke lige tidspunktet, hvor du skal trækkes igennem hele din historie en gang til eller have tilført endnu flere ting til din i forvejen stressede hjerne, som du kan gruble over.

Selvfølgelig kan der ligge traumer til grund for din depression, og behandler man dem, oplever mange også, at depressionen letter. Det er ikke fordi man ikke må beskæftige sig med fortiden. Det skal bare ikke være noget der trækker ud over flere måneder eller år.

Du skal derimod hjælpes til indsigter i at forstå din lidelse og i hvordan du kan undgå at deprimere i fremtiden. Du skal derhen, hvor du igen kan varetage dine fysiske og emotionelle behov, genskabe kontakten til dine egne kvaliteter og hjælpes til ikke at misbruge din forestillingsevne til skræmmende og ulykkelige fremtidsscenarier og motiver, som du måske tillægger andre, som de ikke nødvendigvis har. Du skal først og fremmest have ro!

Depression forsvinder ikke bare af sig selv. Det er pinefuldt for dig og det påvirker dine omgivelser, som også kan rammes af samme fortvivlelse og afmagt i forhold til, hvad de skal stille op.
Hvis det jeg skriver, resonerer i dig, så er du velkommen til at kontakte mig.