Hvad er hypnoseterapi

Sådan kan det hjælpe dig

Hypnose kan gøre en terapi mere effektiv og forkorte behandlingstiden

Det er muligt at skabe varige forandringer i følelsesmønstre, tilstande og vaner, som man har tillært sig igennem sit liv, eller som er opstået af noget traumatisk. Terapien er altid en kombination af samtale og øvelser, som jeg som terapeut vil guide dig igennem. I hypnose kan man benytte sig af suggestioner – instruktioner givet af terapeuten, af forestillingsevnen og evnen til at sanse.

Forandringer kan skabes på mange måder afhængig af problemet man arbejder med. Forandring kan ske ved at ændre den opfattelse, man bevidst eller ubevidst har, af de erfaringer man har gjort sig. Forandringer opstår igennem indsigter, nye perspektiver og nye oplevelser. Netop oplevelsen kan skabes igennem hypnose, så forandringen får lov at rodfæste sig helt ned i underbevidstheden. Man udnytter nemlig den ressource, at hjernen ikke altid skelner imellem forestillinger og virkelighed.

Det kan være det faktum, der skaber problemet og det er også her løsningen ligger. Man skal bare lige have lidt hjælp til at bruge det rigtigt eller udfordres lidt på sin opfattelse.

Underbevidstheden

Man har aldrig fundet underbevidstheden noget sted. Det er ikke et bestemt sted i hjernen. Der er snarere tale om nogle underbevidste processer. Det meste af vores liv styres af underbevidstheden. Det er energibesparende for sindet. Derfor giver det også mening at arbejde med terapi, der retter sig mod de underbevidste processer og rammer et sprog der taler ind i følelserne, hvis man skal lave varige forandringer uden at skulle bruge en masse energi på det.

Hvad der sker i underbevidstheden, er ikke nødvendigvis ubevidst. Vi kan bare opleve, at det er svært at kontrollere.

Underbevidstheden rummer:

 • Vanerne
 • Overbevisninger
 • Sanseindtryk
 • Drifter
 • Behov
 • Sexualitet
 • Reaktioner
 • Tanker
 • Minder
 • Emotioner og følelser
 • Alle kroppens regulerende systemer

Den menneskelige hjerne kan inddeles i tre følelsesregulerende systemer:

 • Motivationssystemet – som gerne vil have og opnå behovsopfyldelse.
 • Sikkerhedssystemet – som vil væk fra, og undgå ubehag og trusler.
 • Tilknytningssystemet – som vil beroliges, høre til i en flok og relatere.

I vores moderne verden er der ofte ubalancer imellem de følelsesregulerende systemer. Det kommer til udtryk som mistrivsel, stress, angst, vredesudbrud, depression, smerter, uforklarlige fysiske symptomer, afhængigheder, udbrændthed og manglende evne til at sætte sig i andres sted.

Listen over hvad hypnoseterapi kan hjælpe med er lang og det kan synes lidt utroligt, at man ved noget om alt det. Men helt kort så kan de fleste mentale, psykiske og adfærdsmæssige problemer forandres ved, at skabe ændringer i følelser, overbevisninger og vaner. Det er der hypnoseterapeutens speciale ligger. Du kan se, hvad jeg kan hjælpe med her.

Hvorfor du skal vælge mig som din terapeut

Hypnoseterapi er et ureguleret marked. Uddannelsen udbydes af private udbydere, som i princippet kan sammenstykke uddannelsen som de vil. Kun få har de mere end 660 timers uddannelse, der kræves for at blive RAB registreret.

Jeg har mere end 700 timers uddannelse alene i hypnoterapi, hvor der ellers kun kræves 240 timer i det primære fag. Min baggrund er også en 3-årig fuldtidsuddannelse som Psykomotorisk terapeut, og jeg har herigennem fået meget undervisning i både fysiologi, psykologi, psykiatri, sygdomslære, menneskeligt relationsarbejde og selvudvikling.

Jeg har også en 2-årig uddannelse i Essentiel Psykoterapi, som også har udgangspunkt i relationsarbejde, selvudvikling, terapi, spiritualitet og meditation.

Jeg har mange livserfaringer og erfaringer med jobs inden for mange brancher og har altid arbejdet med mennesker – ofte i svære livsomstændigheder.

Jeg er nysgerrig og søgende på alt viden, der kan hjælpe mig til at forstå det menneskelige sind. En interesse jeg har haft siden mine teenageår. Jeg fascineres af livets mysterier.

Når du vælger en terapeut er det naturligvis vigtigt at vedkommende har en god faglig ballast, og relationen imellem dig og terapeuten er mindst lige så vigtig. Du skal kunne lide den måde du bliver mødt på og føle dig lyttet til, forstået, tryg og respekteret. Det sætter jeg rigtig højt.

Hvorfor bruger jeg hypnose?

Lige siden vi lå i vores mors mave, har vores underbevidste sind lagret informationer og indtryk fra sanserne. Både gode og dårlige indtryk. Ud fra vores opfattelse af begivenheder og erfaringer, reagerer vores følelser.

Alle indtrykkene genskabes til stadighed af vores hukommelse, og mønstre dannes når noget minder om hinanden. Hjernen elsker mønstre og den forsøger altid at foregribe begivenheders gang ved at forudsige, hvad der kommer til at ske, ud fra det vi allerede har erfaret. Sådan skabes følelser.

Følelserne bliver et slags kompas vi navigerer efter. På godt og ondt og altid ud fra vores egen opfattelse af begivenheder. Ud fra hvad vi forudser, der kommer til at ske. Er disse forudsigelser truende, så oplever man angst eller stress. Det kan også sætte sig som symptomer som smerter, muskelspændinger, hjertebanken eller andet. Allergier hvis det sætter sig i immunforsvaret. Sygdom hvis det står på længe. Er forudsigelserne uretfærdige eller tror vi nogle overskrider vores grænser eller bryder vores regler, så kan det give vrede eller jalousi.

Forudsiger vi ulykkelige udfald, så er det tristheden fylder, eller man holder sig tilbage.

Følelserne kan være så smertefulde og ubærlige, at vi forsøger at aflede os selv eller dulme dem. Det er her afhængighed opstår eller selvskadende adfærd. Hjernen kan her have en forventning om, at den stimulans vi bruger, kan give os glæde. Det sker sjældent i længden, og den smertefulde følelse er der stadig efterfølgende.

Måske er du slet ikke klar over, hvad det er for følelser og forudsigelser, der er på spil i dit sind. Meget foregår ubevidst. Med min faglighed, erfaring og indsigt kan jeg med hypnoseterapien som redskab – sammen med dine refleksioner – hjælpe dig til at se mere klart.

Med hypnoseterapi kan man få fat i roden af de følelser og ændre ens opfattelse af de erfaringer, man har gjort sig og dermed starter en helbredelsesproces sig selv, og det fører til vedvarende ændringer i tanker, følelser og adfærd. Alt sammen ved hjælp af dine egne ressourcer. Jeg er din guide i processen.

Mine informationer

Hypnoseterapi v/Thara Chalotte Fogh
Ryttervej 51, 8450 Hammel

(+45) 22 17 58 27
kontakt@hypnoseterapi-hammel.dk

CVR nr.: 35404309

Skriv til mig