Referencer

Det siger klienterne

Hvad siger klienterne?

Her kan du læse om tidligere klienters oplevelser og resultater med mine behandlinger og forløb.

Referencerne er opdelt i grupper. Vælg den gruppe herunder, der passer bedst til dine symptomer.

Referencer og udtalelser om opnået effekt skal ses som individuelle resultater og er ikke lig med forventet effekt, garanti eller med noget, der er generelt og gældende for alle. Ingen udsagn på Hypnoseterapi-Hammels hjemmeside må forstås som garantier for helbredelse, kurering eller adfærdsændring som en direkte effekt af hypnoseterapi alene.

Hypnoseterapi er en suggestiv terapiform, som virker ved, at du som klient, efter en indledende samtale, guides ind i en særlig fysisk og mental afslappet tilstand, hvor du er vågen, men opmærksom på en anden måde end i normal vågen tilstand. I denne modtagelige og indadvendte tilstand modtager du suggestioner/forslag fra hypnoterapeuten, der sigter mod at give dig andre perspektiver, og mulighed for at reagere og handle anderledes i forhold til det problem, du kommer med. Dermed skaber man et bedre grundlag for, at du kan forandre din situation.

Det kræver en veluddannet terapeut med indsigt i, hvordan sindet fungerer og med evner til at tilpasse kommunikationen til den enkelte klient. Som det er tilfældet med alle former for samtaleterapi, kan jeg ikke trylle eller udrette magi eller gøre noget som i sig selv kan udvirke forandringer. Hypnose er ikke noget man gør ved andre, men et tillidsfuldt samarbejde man indgår terapeut og klient imellem.

Kundeudtalelser

Det siger mine kunder om mine forløb

Mine informationer

Hypnoseterapi v/Thara Chalotte Fogh
Ryttervej 51, 8450 Hammel

(+45) 22 17 58 27
kontakt@hypnoseterapi-hammel.dk

CVR nr.: 35404309

Skriv til mig