Traumer

Læs om kendetegn og symptomer

Fri af traumer med hypnoterapi

Traumer er en del af livet. Trods meget svære konsekvenser er det noget af det mest underbehandlede og oversete i sundhedssystemet. Jeg tænker ikke så meget på brækkede knogler, brandsår og lignende skader på kroppen, men på det følelsesmæssige aspekt af traumer.

I et livsforløb er traumer uundgåelige

Traumer sker for alle. Også for gode mennesker. Og for dem med succes og rigdom.

At blive født og presset ud igennem en smal kanal, nogle gange taget med sugekop. Ud i lys og kulde. En voldsom begivenhed for både barn og mor og far der ser til.
Et barn er hjælpeløst og skal bruge år på at lære alting. Det falder. Slår sig. Fejler. Får skæld ud. Skal afleveres i en institution og adskilles fra forælderen. De andre børn tager det legetøj, man gerne ville lege med. Slår sikkert også. Der findes ingen gruppe så voldelige som 2-årige børn.

I skolen bliver man af og til grint af. Hånet. Afvist. Mobbet. Holdt uden for. Nedgjort. Slået. Overset. Skældt ud. Børn er virkelig barske ved hinanden. Lærere er til tider ufølsomme og uopmærksomme eller har bare for travlt til hver enkelt.

Far og mor skændes, har ikke tid til at give opmærksomhed fordi telefonen, arbejdet eller et gøremål er vigtigere, lige da man trængte allermest.

Måske bliver en i familien syg eller mor og far bliver skilt.
En søskende kræver mere opmærksomhed. Der er rivalisering.
Måske er der vold og grænseoverskridelser.

Som teenager har man måske svært ved at føle sig accepteret, god nok, passe ind eller ens kæreste slår op eller den man forelskede sig i, ville ikke have en.

På uddannelse kan man dumpe en eksamen eller klappen går ned. Ingen ville være i studiegruppe med en. Konkurrencen og kravene er hårde.

Ønskejobbet gik til en anden. Afslag på afslag.
Måske blev man fyret. Lige da man havde sat sig med hus og bil, der passede til de indtægter man havde.

Der sker uretfærdigheder og grænseoverskridelser.
Der er noget med børnene.
Der er kriser i familien og i verden.
Man bliver forladt, adskilt, svigtet.
Der er epidemier og sygdom støder til.
Der sker uheld eller naturkatastrofer.
Man udsættes for diskrimination og racisme.
Arbejdslivet slutter.
Chokerende tomhed.
Ægtefællen dør.
Alderdom og svækkelse.
Død.

Sekundære traumer

Det kan også nøjagtig lige så traumatisk at være vidne til noget, der sker for andre, som hvis det sker for en selv. Personer der selv har med traumatiserede at gøre er særligt udsatte. F.eks. sundhedspersonale, pædagoger, socialarbejdere, terapeuter, journalister og nødhjælpsarbejdere i katastrofeområder osv.

Man kan endda traumatiseres af noget man ser i tv eller hvis katastrofetanker løber af med en.

Hvornår er noget vedvarende traumatisk?

Heldigvis har vi en fantastisk evne til at hele, lære af erfaringer og rejse os igen. Oplevelserne bliver til en del af vores historie og livserfaring. Vi kan endda udvikle os. Blive mere medfølende, da vi kender til lidelse selv, og derfor bedre kan sætte os i andres sted. Vi får mere livsvisdom og indsigt.

Der er bare nogle gange et stykke vej derhen og det går heller ikke altid sådan.

Et traume sker når de belastninger, man er udsat for, overstiger ens ressourcer.

Om det sætter sig til et længerevarende traume afhænger af energien man har til rådighed. Om man har en strategi til at håndtere det og kompentencerne og ressourcerne hertil. Det er ofte her problemet er i de udviklingsmæssige og relationelle traumer. Vi har ingen strategi og er endnu ikke kompetente. Især ikke når vi kun er børn. Her er vi dybt afhængige af vores omsorgspersoner. Om de ser os og ser vores behov og kan hjælpe os til at bearbejde det.

Symptomer på traumer

Hvis en belastning er langvarig eller gentager sig mange gange, bliver det vores virkelighed.

Den behøver ikke at have gentaget sig i virkeligheden, men man kan gentage den igen og igen i sine tanker.

Verden bliver truende.

Eller måske er alle mænd farlige, hvis man en gang er blevet overfaldet af en.

Situationer der minder om det traumatiske kan i mange, mange år efter trigge en ind i samme reaktionsmønster. F.eks. en bestemt lugt eller lyd. En bestemt kategori af mennesker. Bestemte steder eller begivenheder,

En krigsveteran følte sig truet af biler, der holdt bag ham i et lyskryds.

Traumer får en til at gå rundt i forhøjet alarmberedskab, og det trætter, går ud over koncentrationsevnen og humøret.

Nogle bliver vrede og aggressive. Andre triste, isolerede og indadvendte. Traumatiske oplevelser kan være svære at snakke om. Ofte er oplevelsen ikke lagret i hjernen som en historie, men sidder som emotioner og brudstykker af minder og sanseindtryk. Det forstærker oplevelse af isolation og hjælpeløshed.

Min klient, som havde fået en chokerende kræftdiagnose, fik flashbacks til tidspunktet da hun fik beskeden igen og igen. Hun kunne sætte sig ned og græde ud af ingen ting og uden at have kontrol over det. Hun var ikke længere den hun plejede at være. Heller ikke da kræften var væk og hun var erklæret rask.

Sårbarheden øges. Der skal ikke længere så meget til før man er slået ud eller trigges af noget og ikke handler eller reagerer rationelt.

Ofte sætter chokerende oplevelser sig i kroppen som spænding eller fastfrysning. Det gør langvarige traumer også. Det kan sætte sig i kropsholdningen.

Ubearbejdede traumer hærder ikke en. Tvært imod svækker de modstandskraften.

Hvad kan du gøre for at hele dine traumer

For ikke at være fange i sit eget sind og i sine emotioner, er det vigtigt at søge hjælp og du er altid velkommen til at kontakte mig.

Jeg benytter mig af metoder som EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), TRE (Tension and Trauma releasing exercises) og samtale og hypnoterapi. Traumer er både i psyken og i kroppen. Oplevelserne sidder i dit nervesystem, som sender signaler og kemiske stoffer ud i hele din krop. Nervesystemet kan reducere blodtilførslen til nogle muskler og organer, da din krop er i alarmberedskab og nogle sansninger kan opleves truende. Det kan betyde at kroppen smerter, åndedræt og hjerterytme og svedudskillelse kan påvirkes. Mange går til læge og går igennem alle mulige undersøgelser med symptomer, som heldigvis ikke skyldes sygdom, men traumer.

Traumer er ikke et rationelt problem, så det kan sjældent løses rationelt – altså med samtale alene. Samtale er godt til at få oplevelserne lagret som en historie og få det ud af din emotionelle hjerne. Der skal nogle gange specielle samtaleteknikker til, som taler ind i de strukturer i hjernen. Gå til en der ved hvordan.

Hvis der er noget galt med din bil, ville du også opsøge en mekaniker som vidste hvordan den skulle repareres. Giv dig selv samme mulighed.

Du er altid velkommen til at ringe og skrive inden du beslutter dig, om jeg skal være den der hjælper dig.

Mine informationer

Hypnoseterapi v/Thara Chalotte Fogh
Ryttervej 51, 8450 Hammel

(+45) 22 17 58 27
kontakt@hypnoseterapi-hammel.dk

CVR nr.: 35404309

Skriv til mig